Billede af Coloplast notes bog

Selskabsledelse i Coloplast

Corporate Governance er det system af regler, procedurer og processer, hvorved en virksomhed er ledet og kontrolleret. Coloplasts værdier er i overensstemmelse med principperne om god selskabsledelse, som fastsat af Komitéen for god Selskabsledelse. Komiteen for god Selskabsledelse definerer Corporate Governance således:

 

”Målene, som et selskab ledes efter, og de overordnede principper og strukturer, der regulerer samspillet mellem virksomhedens ledelsesmæssige organer, ejerne samt andre parter, som er direkte påvirket af virksomhedens bestemmelser og virke (i denne sammenhæng under fællesbetegnelsen virksomhedens interessenter). Interessenter indbefatter her medarbejdere, kreditorer, leverandører, kunder og lokalsamfundet”.

Ikon af vedtægter

Vedtægter

ikon af lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse

ikon af vederlagspolitik

Vederlagspolitik

Ikon af vederlagsrapporter

Vederlagsrapporter

Ikon af behandling af persondata

Behandling af persondata