Hoved- og nøgletal
Go to content.

Hoved- og nøgletal

Mio. DKK 2019/20 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16
           
Resultatopgørelse          
Omsætning 18.544 17.939 16.449 15.528 14.681
Forsknings- og udviklingsomkostninger -708 -692 -640 -574 -509
Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 6.705 5.807 5.716 5.635 4.624
Driftsresultat (EBIT) før særlige poster 5.854 5.556 5.091 5.024 4.846
Særlige poster1) 0 -400 0 0 -750
Driftsresultat (EBIT) 5.854 5.156 5.091 5.024 4.096
Finansielle indtægter og omkostninger, netto -388 -128 -82 -72 -13
Resultat før skat 5.466 5.028 5.009 4.950 4.082
Årets resultat 4.197 3.873 3.845 3.797 3.143
           
Omsætningsvækst          
Årlig vækst i omsætning, % 3 9 6 6 6
Stigningen fordeler sig således:          
Organisk vækst, % 4 8 8 7 7
Valuta, % -1 1 -4 -1 -1
Tilkøbte virksomheder, % 0 0 1 1 0
Andre forhold, % - - 1 -1 0
           
Balance          
Samlede aktiver 13.499 12.732 11.769 12.050 11.007
Investeret kapital 9.864 8.748 8.468 7.977 5.551
Egenkapital ultimo 7.406 6.913 6.418 5.952 5.068
           
Pengestrømme og investeringer          
Pengestrømme fra driften 4.759 4.357 4,361 3.251 3.028
Pengestrømme fra investeringer -901 -591 -947 -1.619 -603
Investeringer i materielle anlægsaktiver, brutto -846 -617 -616 -661 -627
Frie pengestrømme 3.858 3.766 3.414 1.632 2.425
Pengestrømme fra finansiering -3.857 -3.714 -3.430 -1.863 -2.868
           
Nøgletal          
Gennemsnitligt antal ansatte, omregnet til fuld tid 12.250 11.812 11.155 10.420 9.817
Overskudsgrad, EBIT, % 32 31 31 32 28
Overskudsgrad før særlige poster, EBIT før særlige poster, % 32 29 31 32 33
Overskudsgrad, EBITDA, % 36 32 35 36 31
Afkast før skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 59 62 57 61 63
Afkast efter skat af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC), %2) 46 48 44 47 49
Egenkapitalforrentning, % 66 65 72 77 69
Egenkapitalandel, % 55 54 55 49 46
Indre værdi pr. frie aktie, kr. 35 33 30 28 24
           
Aktiedata          
Børskurs pr. aktie, kr. 1.004 825 657 511 514
Børskurs/indre værdi 29 25 22 18 21
Gennemsnitligt antal udestående aktier, mio. stk. 213 212 212 212 212
PE, price/earnings ratio 51 45 36 29 29
Udbytte pr. aktie, kr.3) 18 17,0 16,0 15,0 13,5
Pay-out ratio, %4) 91 86 88 84 77
Indtjening pr. aktie (EPS), udvandet 19,67 18,18 18,10 17,87 14,78
Frie pengestrømme pr. aktie 18 18 16 8 11

 

1) Særlige poster indeholder omkostninger forbundet med retssager i USA omhandlende produktansvar vedrørende brug af transvarginale net.

 

2) Nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er ROIC før skat 60%/62%/74%/80%/28% og ROIC efter skat 46%/47%/57%/62%/21%.

 

3) For regnskabsåret 2018/19 er vist det foreslåede udbytte.

 

4) For regnskabsårene 2018/19, 2015/16 og 2014/15 er nøgletallet før særlige poster. Efter særlige poster er pay-out ratio 93%/91%/294%.

 

Nøgletallene er beregnet og anvendt i overensstemmelse med “Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal 2015”.