Vederlagsrapport
Go to content.
Paco

Vederlagsrapporter

Vederlagsrapport i henhold til selskabslovens § 139b og afsnit 4.2.3

i Anbefalinger for god Selskabsledelse udstedt af Komitéen for god Selskabsledelse

Vederlagsrapport 2019/20

Vederlagsrapport 2018/19