Behandling af persondata
Go to content.
Billede af Coloplast's værdier

Behandling af persondata

Coloplasts behandling af investorers personoplysninger

Coloplasts behandling af investorers personoplysninger 

 

Som dataansvarlig sørger Coloplast A/S (”Coloplast”) for, at dine personoplysninger behandles sikkert og i overensstemmelse med gældende regler.

 

Coloplast behandler dine personoplysninger for at overholde retlige forpligtelser i selskabslovgivningen, der blandt andet angår administration af ejerbog og generalforsamlinger samt meddelelser til Finanstilsynet og Nasdaq Copenhagen. Herudover vil Coloplast behandle dine personoplysninger for at give dig mulighed for at benytte Coloplasts aktionærportal, og i øvrigt for at forfølge en legitim interesse i at administrere aktionærportalen, kommunikere med aktionærerne og planlægge investoraktiviteter. Retsgrundlaget for Coloplasts behandling af oplysningerne er artikel 6(1)(b), (c) og (f) i EU’s databeskyttelsesforordning (”GDPR”).

 

Dine oplysninger vil udelukkende blive behandlet af Coloplasts medarbejdere til de anførte formål. Coloplast benytter i visse tilfælde systemer, der drives på tredjeparters platforme. I sådanne tilfælde vil der ske overførsel af data til disse tredjeparter, men enhver overførsel af data til tredjeparter vil kun finde sted for at støtte de ovenfor beskrevne formål. Data kan blive indsamlet og behandlet på tværs af Coloplasts netværk, som kan omfatte behandling af personlige data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I sådanne tilfælde sikres et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau ved at tredjeparterne forpligtes i henhold til EU’s standard kontraktbestemmelser om databeskyttelse eller i henhold til en af EU godkendt certificeringsordning i forhold til databeskyttelse.

 

Data vil blive gemt, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene, eller indtil du anmoder om sletning, jf. nedenfor, og Coloplast ikke længere er nødt til at gemme dine oplysninger af andre grunde.

 

Hvad er mine rettigheder?

 

Du kan til enhver tid skrive til privacyrequests@coloplast.com for at anmode om:

  • Adgang til dine data
  • Rettelse eller sletning af dine data
  • Begrænsninger angående behandling af dine data
  • At modtage dine data i et maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Udøvelse af ovennævnte rettigheder vil ikke have negative konsekvenser for dig. Hvis du vil vide mere om Coloplasts behandling af personoplysninger kan ud besøge www.coloplast.com/global/privacy-notice.

 

Coloplast har udpeget en databeskyttelsesrådgiver (Data Protection Officer). Hvis du har spørgsmål til Coloplasts behandling af personoplysninger, er du velkommen til at skrive til Coloplasts Data Protection Officer via e-mail på dataprotectionoffice@coloplast.com eller ved brev til Coloplast, att. Data Protection Officer. Klager angående Coloplasts behandling af personoplysninger kan tilsvarende sendes til Coloplasts Data Protection Officer. Hvis du er utilfreds med Coloplasts behandling af en eventuel klage, er du desuden til enhver tid berettiget til at klage til de relevante tilsynsmyndigheder inden for databeskyttelsesområdet. I Danmark er rette myndighed Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

Hvordan kan jeg kontakte Coloplast?

 

Kontakt Coloplasts Investor Relations på telefon 49111800 ved eventuelle spørgsmål.